Lai saņemtu cenu, aizpildiet veidlapu
Mūsu menedžeris drīz sazināsies ar jums
Nosaukums
Telefona numurs
E-pasts
Aprakstiet savu uzdevumu
Kravu glabāšana noliktavās ar visu saglabātībai nepieciešamo aprīkojumu

NOLIKTAVU PAKALPOJUMI

Aprēķināt izmaksas
SNIEDZAMO PAKALPOJUMU KOMPLEKSS
Iespēja pieņemt jebkura lieluma un svara kravas
Segta teritorija līdz 20 000 m2 platībā
Atvērta teritorija līdz 5000 m2 platībā
Farmaceitiskā licence zāļu glabāšanai
Ir nodrošināti dzelzceļa pievedceļi
Nokraušana
Saldēšanas iekārtas plus grādu temperatūras un dziļas saldēšanas režīma uzturēšanai
Darbs 24/7
NOLIKTAVAS FOTO

Mūsu adrese
Kandavas iela 8–33, Riga LV–1083, Latvia
Juridisks
Apkalpošanas nodaļas pasts
Tirdzniecības nodaļas pasts
Transporta uzņēmums
Pārvadājumi
Pakalpojumi
Krustpils 12–363, Riga, Latvia, LV–1073
Faktiski
Saziņa ar mums
Sociālie tīkli
Telefona numurs